Порядок складання державного акта

Розробку технічної документації зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою здійснюють суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних робіт, або територіальні органи земельних ресурсів.

Роботи зі складання державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою виконуються в такій послідовності:

— підготовчі роботи;

— встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки та меж обмежень на використання земельної ділянки;

— складання кадастрового плану земельної ділянки;

— заповнення бланка державного акта.

Підготовчі роботи включають:

— підготовку виписки з рішення відповідної ради або державної адміністрації про передачу у власність або надання у постійне користування земельної ділянки;

— аналіз договору купівлі-продажу земельної ділянки або іншого право установчого документа, що посвідчує перехід права власності на землю;

— аналіз матеріалів проекту відведення земельної ділянки;

— підготовка виписки з земельно-облікових документів про площу земельної ділянки;

— аналіз висновку державного органу земельних ресурсів про наявні обмеження на використання земельної ділянки (крім випадків відчуження земельної ділянки із земель приватної власності);

— аналіз висновку органу у справах будівництва і архітектури про наявні обмеження на використання земельної ділянки;

— підбір планово-картографічних матеріалів та збирання інформації про опорну геодезичну мережу

— проведення рекогносцирування по зовнішній межі земельної ділянки.

Межі земельних ділянок, що передаються або надаються у власність чи у користування, відновлюються або переносяться в натуру (на місцевість) за наявними планово-картографічними матеріалами. Крайні поворотні точки кожної межі закріплюються довгостроковими межовими знаками встановленого зразка, крім випадків збігу вказаних поворотних точок меж з твердими точками на місцевості.

Перенесення в натуру (на місцевість) або відновлення всіх поворотних точок меж земельної ділянки здійснюється геодезичними методами з прив’язкою не менше двох характерних закріплених поворотних точок до пунктів державної геодезичної мережі та до твердих точок на місцевості. Здійснюється кадастрова зйомка земельної ділянки з наступним вирахуванням координат поворотних точок меж (у державній або умовній системі координат) і площі ділянки. За результатами виконаних робіт складається кадастровий план земельної ділянки.

Кадастровий план земельної ділянки складається в масштабі, який забезпечує чітке зображення всіх елементів і написів. На план наносяться:

— межі земельної ділянки з описом суміжних землевласників і землекористувачів;

— поворотні точки меж земельної ділянки;

— лінійні проміри між точками по межах земельної ділянки;

— річки, озера, канали, шляхи, лісосмуги, інші елементи ситуації;

— межі будинків і споруд, розташованих на земельній ділянці;

— межі вкраплених земельних ділянок сторонніх землевласників і землекористувачів (додається їх список);

— межі угідь та зон обмежень щодо використання земельної ділянки.

Державний акт на право власності на земельну ділянку складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в такій послідовності:

начальник державного органу земельних ресурсів, голова (керівник) органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади та особа що здійснила реєстрацію акта. Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою складається у двох примірниках, підписується посадовими особами в такій послідовності: начальник державного органу земельних ресурсів та голова місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

При наявності обмежень на використання земельної ділянки до примірника державного акта на право постійного користування земельною ділянкою або на право власності на земельну ділянку, який видається власнику або користувачу земельної ділянки, додаються:

— копія кадастрового плану;

— акт перенесення на місцевість меж зон обмежень.

При втраті (псуванні) державного акта на землю власнику або землекористувачу видається відповідний дублікат.

У заяві вказується: де, коли і за яких обставин утрачено (зіпсовано) зазначений державний акт. Власник також дає повідомлення про втрату зазначеного державного акта в місцевих засобах масової інформації.

На титульній сторінці дубліката робиться запис або ставиться штамп «Дублікат. Видано замість N ___ серія __», вказується дата видачі дубліката.